09356566197
انتشارات دانش محام
02632734447
سبد 0

فروشگاه الکترونیکی

35 محصول در مهندسی کامپیوتر (96 و 95) یافت شده

مرتب سازی :
بعد از اتمام خرید روی سبد خرید کلیک کنید
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠٣٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اخلاق اسلامی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠٨٨٩
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ارزش های دفاع مقدس
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  جدیدترین ترم ها (ترم اخیر)
  تشریح تست ها و نکات
  ١٢٢٠۴٧٩
  کد محصول : ١٢٢٠۴٧٩
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٣١٧۵
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠۴٣٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آیین زندگی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١۵۴٢٧
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تربیت بدنی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠٣٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تفسیر موضوعی نهج البلاغه
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠۶۵٧
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حفظ جزء 30 قرآن کریم
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠۴٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  دانش خانواده و جمعیت (اخلاق خانواده)
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١٢٢۵۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  زبان عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١٣٢١٠
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فارسی عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١١۴١١
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فلسفه اخلاق
 • افزوده شد به سبد خرید
  ١٢١٨٨٠٨
  کارآفرینی
  کد محصول : ١٢١٨٨٠٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کارآفرینی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۶۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کلیات حقوق شهروندی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١۵۴٢٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ورزش 1 (تربیت بدنی 2)
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 777776666
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  شناخت محیط زیست
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1111403
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  پایگاه داده ها
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1115080
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول طراحی کامپایلر
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1322004
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 350,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول فناوری اطلاعات
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1322016
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1115144
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اقتصاد مهندسی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1115066
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آمار و احتمالات مهندسی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1322036
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تجارت الکترونیکی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1115142
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  طراحی الگوریتم ها
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1115142
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  طراحی الگوریتم ها
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1322005
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تحلیل و طراحی سیستم ها
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1322010
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روش پژوهش و ارائه
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1111099
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ریاضی عمومی 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1111100
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ریاضی عمومی 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1111095
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ریاضی مهندسی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1322014
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ریزپردازنده و زبان اسمبلی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1225008
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  زبان تخصصی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1115140
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ساختمان داده ها
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1322012
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  سیستم های عامل
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1115204
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  سیگنال ها و سیستم ها
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1322013
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  شبکه های کامپیوتری
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1322017
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1113094
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فیزیک 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1113095
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فیزیک 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1111473
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ریاضیات گسسته
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1322001
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1322059
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 450,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مباحث ویژه 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1115139
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدارهای منطقی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1322008
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدارهای الکترونیکی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1322011
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1111094
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  معادلات دیفرانسیل
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1322006
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  معماری کامپیوتر
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1115157
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  نظریه زبان ها و ماشین ها
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1322019
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  هوش مصنوعی و سیستم های خبره
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1322015
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 450,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی
محتوا
اطلاعیه
اگر پس از پرداخت وجه، اختلالی در سامانه ایجاد و مبلغ از حساب شما کسر گردید، این مشکل از سایت بوده و کارشناسان در حال رفع می باشند. ولی فاکتور شما در سامانه به طور صحیح ثبت شده و کتاب ها ارسال می گردد.

*در صورت عدم موفقیت در خرید، می توانید دروس و آدرس پستی خود را به شماره 09356566197 ارسال نمایید.