09356566197
انتشارات دانش محام
02632734447
سبد 0

فروشگاه الکترونیکی

70 محصول در علوم تربیتی یافت شده

مرتب سازی :
بعد از اتمام خرید روی سبد خرید کلیک کنید
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠٣٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اخلاق اسلامی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠٨٨٩
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ارزش های دفاع مقدس
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  جدیدترین ترم ها (ترم اخیر)
  تشریح تست ها و نکات
  ١٢٢٠۴٧٩
  کد محصول : ١٢٢٠۴٧٩
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٣١٧۵
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠۴٣٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آیین زندگی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١۵۴٢٧
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تربیت بدنی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠٣٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تفسیر موضوعی نهج البلاغه
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠۶۵٧
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حفظ جزء 30 قرآن کریم
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠۴٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  دانش خانواده و جمعیت (اخلاق خانواده)
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١٢٢۵۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  زبان عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١٣٢١٠
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فارسی عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١١۴١١
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فلسفه اخلاق
 • افزوده شد به سبد خرید
  ١٢١٨٨٠٨
  کارآفرینی
  کد محصول : ١٢١٨٨٠٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کارآفرینی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۶۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کلیات حقوق شهروندی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١۵۴٢٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ورزش 1 (تربیت بدنی 2)
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 777776666
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  شناخت محیط زیست
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211632
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آمار استنباطی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211625
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آمار توصیفی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211637
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آموزه های تربیتی آیات قرآن
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211619
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روانشناسی اجتماعی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211654
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211623
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211612
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روانشناسی رشد
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211611
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روانشناسی تربیتی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211656
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روانشناسی سلامت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211620
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روانشناسی شخصیت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211629
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روانشناسی یادگیری
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢١١۶٢۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مقدمات روش تحقیق کمی و کیفی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211646
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روش های اصلاح رفتار
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211608
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روانشناسی عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211658
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اختلال های رفتاری و هیجانی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211642
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ادبیات کودکان
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211661
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ارتباط انسانی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211638
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ارزشیابی آموزشی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211670
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اقتصد تعلیم و تربیت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211630
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  الگوها و روش های تدریس
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211647
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آشنایی با آزمون های روانشناختی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211657
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آشنایی با کتابخانه و مهارت های سواد اطلاعاتی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211693
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آموزش هنر
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211652
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آموزش و پرورش تطبیقی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211643
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  بهداشت و ایمنی مدارس
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211697
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  بهداشت و تغذیه مادر و کودک
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211651
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تدوین و نگارش متون و گزارش های علمی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211660
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تربیت رسانه ای
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211614
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تعلیم و تربیت اسلامی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211607
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  جامعه شناسی آموزش و پرورش
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211663
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان های آموزشی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211634
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روان شناسی تفاوت های فردی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211691
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روانشناسی بازی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211689
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211694
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روش تدریس فارسی و آموزش کودکان دو زبانه
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211650
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211627
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  سنجش و اندازه گیری
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211613
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211628
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  قصه گویی و نمایش خلاق
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211649
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211648
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢١١۶٣۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی راهنمایی و مشاوره
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211662
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی مدیریت اسلامی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211610
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211615
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی و اصول برنامه ریزی درسی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211617
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی و اصول مدیریت آموزشی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211665
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 400,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  متون تخصصی علوم تربیتی کد 1211665
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211692
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 350,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  متون تخصصی علوم تربیتی کد 1211692
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢١١۶٧٩
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مددکاری اجتماعی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211609
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211635
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مسائل آموزش و پرورش
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211653
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مشاوره تحصیلی و شغلی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211645
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211622
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  منطق
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1211644
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  نظارت و راهنمایی آموزشی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 21241111
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول حسابداری
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 8754216
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 450,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  برنامه ریزی درسی دوره تحصیلی پیش دبستانی و..
محتوا
اطلاعیه
اگر پس از پرداخت وجه، اختلالی در سامانه ایجاد و مبلغ از حساب شما کسر گردید، این مشکل از سایت بوده و کارشناسان در حال رفع می باشند. ولی فاکتور شما در سامانه به طور صحیح ثبت شده و کتاب ها ارسال می گردد.

*در صورت عدم موفقیت در خرید، می توانید دروس و آدرس پستی خود را به شماره 09356566197 ارسال نمایید.