09356566197
انتشارات دانش محام
02632734447
سبد 0

فروشگاه الکترونیکی

39 محصول در مدیریت صنعتی یافت شده

مرتب سازی :
بعد از اتمام خرید روی سبد خرید کلیک کنید
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠٣٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اخلاق اسلامی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠٨٨٩
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ارزش های دفاع مقدس
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  جدیدترین ترم ها (ترم اخیر)
  تشریح تست ها و نکات
  ١٢٢٠۴٧٩
  کد محصول : ١٢٢٠۴٧٩
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٣١٧۵
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠۴٣٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آیین زندگی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١۵۴٢٧
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تربیت بدنی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠٣٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تفسیر موضوعی نهج البلاغه
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠۶۵٧
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حفظ جزء 30 قرآن کریم
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠۴٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  دانش خانواده و جمعیت (اخلاق خانواده)
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١٢٢۵۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  زبان عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١٣٢١٠
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فارسی عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١١۴١١
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فلسفه اخلاق
 • افزوده شد به سبد خرید
  ١٢١٨٨٠٨
  کارآفرینی
  کد محصول : ١٢١٨٨٠٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کارآفرینی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۶۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کلیات حقوق شهروندی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١۵۴٢٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ورزش 1 (تربیت بدنی 2)
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 777776666
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  شناخت محیط زیست
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218061
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول حسابداری 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214011
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول حسابداری 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1221011
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اقتصاد خرد
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1221012
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اقتصاد کلان
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218065
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 700,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تحقیق در عملیات 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214012
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حسابداری صنعتی 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢١۴٠١٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حسابداری صنعتی 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218121
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روش تحقیق در مدیریت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1111497
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ریاضیات پایه
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1111496
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١١١۵٢٧٠
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کاربرد کامپیوتر در مدیریت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218064
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی سازمان و مدیریت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218067
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت رفتار سازمانی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218443
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت مالی 1 از منظر اسلام
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218444
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218445
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1117214
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1117215
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218449
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آموزش مهارت های حرفه ای
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218448
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی)
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218493
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  بررسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218080
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  بهره و وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218066
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تحقیق در عملیات 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218509
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روانشناسی صنعتی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1212343
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  زبان تخصصی 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1212344
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  زبان تخصصی 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢١٨٠٨۵
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  سیستم اطلاعات مدیریت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218510
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  سیستم های خرید، انبارداری و توزیع
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218077
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218545
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218447
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218502
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت پروژه
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218482
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت تولید و عملیات
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218483
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218508
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت عملیات خدمات
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218083
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت کارخانه
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218490
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت کیفیت و بهره وری
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218075
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت منابع انسانی
محتوا
اطلاعیه
اگر پس از پرداخت وجه، اختلالی در سامانه ایجاد و مبلغ از حساب شما کسر گردید، این مشکل از سایت بوده و کارشناسان در حال رفع می باشند. ولی فاکتور شما در سامانه به طور صحیح ثبت شده و کتاب ها ارسال می گردد.

*در صورت عدم موفقیت در خرید، می توانید دروس و آدرس پستی خود را به شماره 09356566197 ارسال نمایید.