09356566197
انتشارات دانش محام
02632734447
سبد 0

فروشگاه الکترونیکی

38 محصول در حسابداری (ورودی قبل از 97) یافت شده

مرتب سازی :
بعد از اتمام خرید روی سبد خرید کلیک کنید
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠٣٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اخلاق اسلامی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠٨٨٩
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 700,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ارزش های دفاع مقدس
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  جدیدترین ترم ها (ترم اخیر)
  تشریح تست ها و نکات
  ١٢٢٠۴٧٩
  کد محصول : ١٢٢٠۴٧٩
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 700,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٣١٧۵
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠۴٣٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 700,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آیین زندگی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١۵۴٢٧
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 700,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تربیت بدنی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠٣٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 700,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تفسیر موضوعی نهج البلاغه
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠۶۵٧
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 700,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حفظ جزء 30 قرآن کریم
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠۴٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 700,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  دانش خانواده و جمعیت (اخلاق خانواده)
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١٢٢۵۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 700,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  زبان عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١٣٢١٠
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 700,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فارسی عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١١۴١١
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 700,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فلسفه اخلاق
 • افزوده شد به سبد خرید
  ١٢١٨٨٠٨
  کارآفرینی
  کد محصول : ١٢١٨٨٠٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 700,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کارآفرینی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۶۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 700,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کلیات حقوق شهروندی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١۵۴٢٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 700,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ورزش 1 (تربیت بدنی 2)
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 777776666
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 700,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  شناخت محیط زیست
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214017
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول حسابداری 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214045
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول حسابداری 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214076
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول حسابداری 3
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1221036
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اقتصاد خرد
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1221032
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اقتصاد کلان
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1117089
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آمار و احتمالات
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214071
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  پول و ارز بانکداری
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214046
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 700,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  پژوهش عملیاتی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢١٠٢٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214025
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حسابداری پیشرفته 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214029
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حسابداری پیشرفته 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢١۴٠٣٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حسابداری صنعتی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214026
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حسابداری صنعتی 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214034
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حسابداری صنعتی 3
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214022
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حسابداری میانه 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214110
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حسابداری میانه 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214032
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حسابداری و حسابرسی دولتی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢١۴٠٧٧
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حسابرسی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214033
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حسابرسی 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214104
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق بازرگانی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214103
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روانشناسی عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1221035
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی روش تحقیق
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١١١١٠١۴
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١١١١٠١۵
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214107
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  زبان تخصصی 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214108
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  زبان تخصصی 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1212174
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1115012
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کاربرد کامپیوتر در حسابداری
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1221034
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مالیه عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214036
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مباحث جاری در حسابداری
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214039
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی تنظیم بودجه
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214105
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی جامعه شناسی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1221033
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی و اصول سازمان و مدیریت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214106
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت تولید
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218123
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت رفتار سازمانی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214030
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت مالی 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214035
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت مالی 2
محتوا
اطلاعیه
اگر پس از پرداخت وجه، اختلالی در سامانه ایجاد و مبلغ از حساب شما کسر گردید، این مشکل از سایت بوده و کارشناسان در حال رفع می باشند. ولی فاکتور شما در سامانه به طور صحیح ثبت شده و کتاب ها ارسال می گردد.

*در صورت عدم موفقیت در خرید، می توانید دروس و آدرس پستی خود را به شماره 09356566197 ارسال نمایید.