09356566197
انتشارات دانش محام
02632734447
سبد 0

فروشگاه الکترونیکی

33 محصول در حسابداری (ورودی 97 به بعد) یافت شده

مرتب سازی :
بعد از اتمام خرید روی سبد خرید کلیک کنید
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠٣٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اخلاق اسلامی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠٨٨٩
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ارزش های دفاع مقدس
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  جدیدترین ترم ها (ترم اخیر)
  تشریح تست ها و نکات
  ١٢٢٠۴٧٩
  کد محصول : ١٢٢٠۴٧٩
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٣١٧۵
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠۴٣٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آیین زندگی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١۵۴٢٧
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تربیت بدنی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠٣٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تفسیر موضوعی نهج البلاغه
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠۶۵٧
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حفظ جزء 30 قرآن کریم
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠۴٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  دانش خانواده و جمعیت (اخلاق خانواده)
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١٢٢۵۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  زبان عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١٣٢١٠
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فارسی عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١١۴١١
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فلسفه اخلاق
 • افزوده شد به سبد خرید
  ١٢١٨٨٠٨
  کارآفرینی
  کد محصول : ١٢١٨٨٠٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کارآفرینی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۶۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کلیات حقوق شهروندی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١۵۴٢٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ورزش 1 (تربیت بدنی 2)
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 777776666
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  شناخت محیط زیست
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214017
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول حسابداری 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218018
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول حسابداری 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1221036
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اقتصاد خرد
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1221012
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اقتصاد کلان
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214151
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آمار کاربردی 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214157
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1221020
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  پول و ارز بانکداری
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218268
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 700,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تحقیق در عملیات
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214025
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حسابداری پیشرفته 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214029
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حسابداری پیشرفته 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214154
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  بهایابی 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214156
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  بهایابی 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214022
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حسابداری میانه 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214023
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حسابداری میانه 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214169
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی حسابداری بخش عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214162
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول حسابرسی 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214167
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول حسابرسی 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223172
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق تجارت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214029
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روانشناسی سازمانی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218006
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روش تحقیق
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214150
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ریاضی کاربردی 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214152
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ریاضی کاربردی 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214020
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  زبان تخصصی 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214024
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  زبان تخصصی 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢١۴١۶۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  نرم افزارهای کاربردی در حسابداری
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214158
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214155
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214172
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حسابداری موارد خاص
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218010
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  رفتار سازمانی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214163
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مالی 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214164
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مالی 2
محتوا
اطلاعیه
اگر پس از پرداخت وجه، اختلالی در سامانه ایجاد و مبلغ از حساب شما کسر گردید، این مشکل از سایت بوده و کارشناسان در حال رفع می باشند. ولی فاکتور شما در سامانه به طور صحیح ثبت شده و کتاب ها ارسال می گردد.

*در صورت عدم موفقیت در خرید، می توانید دروس و آدرس پستی خود را به شماره 09356566197 ارسال نمایید.