09356566197
انتشارات دانش محام
02632734447
سبد 0

فروشگاه الکترونیکی

43 محصول در مدیریت دولتی یافت شده

مرتب سازی :
بعد از اتمام خرید روی سبد خرید کلیک کنید
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠٣٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اخلاق اسلامی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠٨٨٩
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ارزش های دفاع مقدس
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  جدیدترین ترم ها (ترم اخیر)
  تشریح تست ها و نکات
  ١٢٢٠۴٧٩
  کد محصول : ١٢٢٠۴٧٩
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٣١٧۵
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠۴٣٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آیین زندگی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١۵۴٢٧
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تربیت بدنی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠٣٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تفسیر موضوعی نهج البلاغه
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠۶۵٧
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حفظ جزء 30 قرآن کریم
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠۴٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  دانش خانواده و جمعیت (اخلاق خانواده)
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١٢٢۵۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  زبان عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١٣٢١٠
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فارسی عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١١۴١١
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فلسفه اخلاق
 • افزوده شد به سبد خرید
  ١٢١٨٨٠٨
  کارآفرینی
  کد محصول : ١٢١٨٨٠٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کارآفرینی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۶۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کلیات حقوق شهروندی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١۵۴٢٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ورزش 1 (تربیت بدنی 2)
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 777776666
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  شناخت محیط زیست
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214004
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول حسابداری 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214005
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول حسابداری 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1221005
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اقتصاد خرد
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1221006
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اقتصاد کلان
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1221020
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  پول و ارز بانکداری
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218028
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 700,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تحقیق در عملیات 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1214007
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حسابداری دولتی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218029
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روش تحقیق در مدیریت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1111497
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ریاضیات پایه
 • افزوده شد به سبد خرید

  کد محصول : ١١١١۴٩۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1115270
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کاربرد کامپیوتر در مدیریت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1221008
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 650,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218026
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی سازمان و مدیریت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218549
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218464
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول و مبانی کارآفرینی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218548
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1117214
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1117215
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218551
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آموزش مهارت های حرفه ای
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218466
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218031
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تحقیق در عملیات 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218040
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1222224
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  جامعه شناسی سازمانی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223006
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق اداری
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218552
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روانشناسی سازمانی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1212343
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  زبان تخصصی 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1212344
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  زبان تخصصی 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218041
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218036
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218550
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218465
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مباحث و چالش های مدیریت دولتی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218546
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218463
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی مدیریت دولتی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218042
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت تحول سازمانی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218044
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت تطبیقی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1222065
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت تعاونی ها
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218038
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت توسعه
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218032
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت رفتار سازمانی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218037
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218034
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت منابع انسانی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1218467
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مسئله یابی و حل مسئله
محتوا
اطلاعیه
اگر پس از پرداخت وجه، اختلالی در سامانه ایجاد و مبلغ از حساب شما کسر گردید، این مشکل از سایت بوده و کارشناسان در حال رفع می باشند. ولی فاکتور شما در سامانه به طور صحیح ثبت شده و کتاب ها ارسال می گردد.

*در صورت عدم موفقیت در خرید، می توانید دروس و آدرس پستی خود را به شماره 09356566197 ارسال نمایید.